5 Followers
23 Following
adelacacovean

adelacacovean

Currently reading

Talonsphere
Saffron Bryant, Peter Koevari
The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Does My Goldfish Know Who I Am?: and hundreds more Big Questions from Little People answered by experts
David Attenborough, Sir, Miranda Hart, Gemma Elwin Harris, Brian Cox
The Night Circus
Erin Morgenstern
The Fellowship of the Ring
J.R.R. Tolkien

Emily the Strange: Stranger and Stranger

Emily the Strange: Stranger and Stranger  - Rob Reger, Jessica Gruner English review, followed by the Romanian translation of the review (Recenzie în engleză, urmată de traducerea în română a recenziei)

In this second novel of the fantastic series of Emily the Strange, we are dealing with an even stranger situation than in the first one, as you could probably tell from the title of the book.

The chain of strange events begins when Emily is trying to make her invention - the Duplicator - work and she accidentally duplicates herself, and thus OtherMe is born. At first, the two girls are good friends, helping each other out, working together for their projects. Of course, Emily's mother doesn't want to accept the fact that her daughter has duplicated herself, so the existence of OtherMe is hidden - the two leave the room at turns. But, after a while, Emily is starting to realise that OtherMe has an evil personality and that there is a very strong possibility that she wants to get rid of her.

The story is, at times, very predictable. For instance, I pretty much figured out the fact that Emily and OtherMe are all just a half of the old Emily and can't be the REAL Emily if they don't figure out a way of reversing the duplication.

I know everyone is making the 13-points lists like Emily, but I can't help it: I have to make one of my own. Here is what I LIKED about the book:
1. The Catlish to English translator
2. Venus Fang Fang - a very interesting character, whom I came to like after I found out about her real identity
3. Great Aunt Millie - the family's ghost
4. The diary-style of the book
5. The photos and Emily's sketches
6. The fact that the book is unrealistic, which makes it interesting and entertaining
7. The CatCam photos
8. Emily's original way of swearing
9. What Emily finds as great names for bands (ex: Spy Diaper)
10. The pranks
11. The booby traps
12. Emily's four cats
13. How the two Emily's are trying to prove that they are the REAL Emily

Despite the fact that I am 18 years old now, I enjoy reading children literature from time to time, just so I can remember the happy days of my childhood. I wouldn't recommend this book to anyone though, as it is a very strange one (as I previously stressed). But if you like reading books with original ideas, you have a good sense of humour and you still feel your heart is of a child, then go for it!

———————————————–
În cel de-al doilea roman al fantasticei serii Emily the Strange, avem de-a face cu o situaţie şi mai ciudată decât în primul, aşa cum v-aţi dat seama, probabil, din titlul cărţii.

Lanţul de evenimente ciudate începe când Emily încearcă să-şi facă invenţia - Duplicatorul - să funcţioneze şi, din greşeală, se dublează, astfel luând naştere OtherMe (CealaltăEu). La început, cele două fete sunt bune prietene, ajutându-se reciproc, lucrând împreună pentru proiectele lor. Desigur, mama lui Emily nu vrea să accepte faptul că fiica ei şi-a creat o dublură, aşa că existenţa lui OtherMe e ascunsă - cele două părăsesc camera pe rând. Dar, după o vreme, Emily începe să îşi dea seama că OtherMe are o personalitate malefică şi că e o mare posibilitate ca OtherMe să încerce să scape de ea.

Povestea e, pe alocuri, foarte predictibilă. Spre exemplu, mi-am cam dat seama că Emily şi OtherMe sunt două jumătăţi ale vechei Emily şi că nu pot fi Emily cea ADEVĂRATĂ dacă nu găsesc o cale de a inversa duplicarea.

Ştiu că aproape toată lumea face liste cu 13 puncte ca Emily, dar nu mă pot abţine: trebuie să fac şi eu una. Iată ce MI-A PLĂCUT la carte:

1. Translatorul din pisicească în engleză.
2. Venus Fang Fang (fang - dinte, colţ) - un personaj foarte interesant, pe care l-am îndrăgit după ce i-am aflat identitatea
3. Great Aunt Millie (Mătuşa Millie) - fantoma familiei
4. Stilul de tip jurnal al cărţii
5. Fotografiile şi schiţele lui Emily
6. Cartea nu este realistă, lucru ce o face interesantă şi amuzantă
7. Pozele făcute cu camerele pisicilor
8. Stilul original prin care Emily înjură
9. Numele de trupe muzicale pe care Emily le găseşte grozave (ex: Scutec de Spion)
10. Farsele
11. Capcanele
12. Cele patru pisici ale lui Emily
13. Cum cele două Emily încearcă să dovedească faptul că sunt ADEVĂRATA Emily

Deşi am acum 18 ani, din când în când îmi place să citesc literatură pentru copii, care îmi aminteşte de zilele mele fericite din copilărie. Totuşi, nu recomand oricui această carte, pentru că e una foarte ciudată (cum am tot evidenţiat înainte). Dar dacă vă place să citiţi cărţi cu idei originale, aveţi simţul umorului şi încă simţiţi că aveţi o inimă de copil, atunci încercaţi-o!