5 Followers
24 Following
adelacacovean

adelacacovean

Currently reading

Talonsphere
Saffron Bryant, Peter Koevari
The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Does My Goldfish Know Who I Am?: and hundreds more Big Questions from Little People answered by experts
David Attenborough, Sir, Miranda Hart, Gemma Elwin Harris, Brian Cox
The Night Circus
Erin Morgenstern
The Fellowship of the Ring
J.R.R. Tolkien

To Russia With Love (Countermeasure #2) (Countermeasure Series)

To Russia With Love (Countermeasure #2) (Countermeasure Series) - Chris Almeida;Cecilia Aubrey English review, followed by the Romanian translation of the review (Recenzie în engleză, urmată de traducerea în română a recenziei)

After an amazing first book, I couldn’t expect less from the second novel, and I wasn’t just not disappointed, but I was pleasantly surprised to see that it is actually even better than its prequel.
Cassandra and Trevor, now married, are living in Dublin, working and training for future dangerous fights together. They are still trying to find out what happened to Trevor’s parents, who dissappeared a long time ago. When George announces them that he found a new lead that could help them, they immediately jump at the opportunity. Trevor has to recover some stolen files for a man who apparently can shed some light on his parents’ dissappearence. Moreover, those files could affect the whole world if they get in the wrong hands. Luckily, the program that was stolen is not yet completed. However, Trevor can’t infiltrate the stealer's servers from his home, and finds himself obliged to leave for St. Petersburg along with his wife. There, things get haywire, and Trevor becomes bound to the head of a mafia organisation, unable to leave his mansion, and ironically, having to complete the program that he has to retrieve.
At the same time, Cassandra’s best friend, Jessica, who also moved in Dublin, and Stephan Connelan, Trevor's parents' friend, who fell in love with each other at the wedding of their friends, are having a little trouble with their relationship. While Jessica knows she found her one and only and fights for her love, Stephan is trying to push her away, afraid to surrender to his emotions.
While reading To Russia With Love, I found it very difficult to predict what was about to happen, and that made it impossible to put down my Kindle after the first half of the book. Like in the first novel, I enjoyed the fact that I could read the story from different perspectives – Trevor’s and Cassandra’s, Jessica’s and Stephan’s, and other secondary characters.
The relationship between Cassandra and Trevor is still blooming. I had a good laugh at some of their talks, smiled when they would have a romantic moment and got worried when they were apart from each other, risking their lives, not knowing if they were to see each other ever again. When I read, I like to feel connected to all that is happening, to get into the characters’ shoes. Not all books make me feel this way, but To Russia With Love made a good job at that. I am eagerly expecting the next novel.
This review is based on the ARC copy I received from the authors.
___________________________________________________

După un prim roman excelent, nu mă puteam aştepta la mai puţin de la cel de-al doilea, dar nu numai că nu am fost dezamăgită, ba am fost chiar plăcut surprinsă să observ că e chiar mai bun decât primul.
Cassandra şi Trevor, acum căsătoriţi, locuiesc în Dublin, lucrând şi antrenându-se pentru viitoare lupte periculoase împreună. Ei încă încearcă să afle ce s-a întâmplat cu părinţii lui Trevor, care au dispărut acum multă vreme. Când George îi anunţă că a găsit o nouă pistă care i-ar putea ajuta, nu ratează ocazia. Trevor trebuie să recupereze nişte fişiere furate pentru un bărbat care, aparent, poate lumina cazul dispariţiei părinţilor săi. În plus, acele fişiere pot afecta întreaga lume dacă ajung în mâinile greşite. Din fericire, programul furat nu este complet încă. Însă Trevor nu se poate infiltra în serverele hoţului de acasă şi este obligat să plece în St. Petersburg, împreună cu soţia lui. Acolo, lucrurile o iau razna, iar Trevor devine într-un fel legat de capul unei organizaţii mafiote, neputând să părăsească vila acestuia şi, în mod ironic, trebuind să finalizeze programul pe care trebuie să îl şi recupereze.
În acelaşi timp, cea mai bună prietenă a Casandrei, Jessica, care s-a mutat şi ea în Dublin, şi Stephan Connelan, prietenul părinţilor lui Trevor, care s-au îndrăgostit unul de altul la nunta prietenilor lor, au ceva probleme cu relaţia lor. În timp ce Jessica ştie că şi-a găsit perechea şi se luptă pentru dragostea ei, Stephan încearcă să o îndepărteze de el, temându-se să se lase pradă sentimentelor sale.
Citind „Spre Russia cu dragoste”, mi-a fost foarte greu să îmi dau seama ce urma să se întâmple, şi asta a făcut să-mi fie imposibil să las jos Kindle-ul după prima jumătate a cărţii. Ca în primul roman, mi-a plăcut faptul că am putut să mă bucur de poveste din diferite perspective – a lui Trevor şi a Casandrei, a Jessicăi şi a lui Stephan, precum şi a altor personaje secundare.
Relaţia dintre Cassandra şi Trevor e încă în floare. M-am amuzat copios la unele din discuţiile lor, am zâmbit când aveau momente romantice şi m-am îngrijorat când erau departe unul de altul, riscându-şi vieţile, neştiind dacă se vor mai vedea vreodată. Când citesc, îmi place să mă implic în ceea ce se întâmplă, să intru în pielea personajelor. Nu toate cărţile mă fac să simt asta, dar „Spre Rusia cu dragoste” a făcut treabă bună. Aştept cu nerăbdare următorul volum.
Această recenzie e bazată pe copie de dinainte de lansare a cărţii, pe care am primit-o de la autori.