5 Followers
23 Following
adelacacovean

adelacacovean

Currently reading

Talonsphere
Saffron Bryant, Peter Koevari
The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Does My Goldfish Know Who I Am?: and hundreds more Big Questions from Little People answered by experts
David Attenborough, Sir, Miranda Hart, Gemma Elwin Harris, Brian Cox
The Night Circus
Erin Morgenstern
The Fellowship of the Ring
J.R.R. Tolkien

Countermeasure (Countermeasure, #1)

Countermeasure (Countermeasure, #1) - Chris Almeida, Cecilia Aubrey First of all, I would like to express my sincere thanks to the authors, who have granted me free access to the Kindle edition of this book, in order for me to review it.

More importantly, this book was so much better than I expected, that I won't even hesitate in giving it the maximum rating of 5 stars, and I would gladly add more to it if I could.

Cassandra James was by far the character that I loved most during the time that I have read this amazing book. She is a very confident, strong woman, who never gives up on anything at all, no matter how difficult or dangerous things might get for her. She is assigned by her father (also her boss at James Security) to be the lead of the project of securing a Pharmaceutical Company's files for a revolutionary new medicine. However, while protecting the database from external attacks (like hackers), the formula is copied on a hard drive by one of the employees - Allison. Her father, a very tough man, gives the case to another of his employees, giving Cassandra a "vacation". However, Cassandra does not give up, and she starts working on her own at the case. She soon discovers that someone from NSA had infiltrated in the servers and she takes Nathan (a former colleague of hers, from the time when she was working for CIA) with her to the NSA headquarters to find out why. She then meets Trevor Bauer, and they fall in love at first sight. She realises he is hiding something, but that it has nothing to do with the theft of the formula. So, after escorting Nathan to the airport, she goes at Trevor's place and she asks for his help on the case.

"People say the eyes are the windows to the soul. Looking into the window of his eyes, she could only find a deep sense of honor, respect, and integrity shining through. It was a huge risk, but she was willing to take it. If he agreed to help her, she would still keep her guard up, her eyes trained on his every move. She wouldn't be making any more mistakes."

I forgot to mention that I hate this Nathan, with whom Cassandra makes the awful mistake of sleeping with, even though she doesn't love him in that way. But that you will discover yourselves if you read the novel (and I highly recommend you to do so).
Anyway, Trevor and his friend, George, find out that Allison is in Paris. Cassandra is determined to recover the hard drive from her, but she has to take Trevor with her (the price that she promised to pay for the help he gave her). There, things start to get crazy, but I can't exactly tell you why withouth ruining the book's charm. All I can say is that, apart from the case, Cassandra and Trevor are going to discover that they are made for each other. And there is a specific chapter that will make you blush, and smile and cheer the characters up in your mind.

"You were right. I was scared, but not anymore. I love you Trevor. Believe it or not, I've loved you since the first shite you said in front of me."

Trevor is also a very interesting character. He is from an Irish family, so imagining his accent while I was reading his lines was simply... delicious. As geek as he is, I found him lovely, not to mention funny.

What I liked most about this book was the vivid description of the characters' feelings, and the RPG style was definitely a bonus, as I got to know the story from different characters' point of view. Every chapter had a twist and turn of events, which made everything more interesting and, more importantly, it made me read pages after pages, without breathing at times. The end was a total cake for my soul, as I hadn't expected that to happen so soon, but I loved it all, from the first page, to the last words. So I look forward to reading the second novel. It's a mystery for me why this book isn't popular, as it is by far better than anything I have recently read. So I urge you to stop hesitating and read it!

-----------------------------------------------

În primul rând, aș vrea să-mi exprim mulțumirea autorilor, care mi-au oferit acces gratuit la ediția pentru Kindle a acestei cărți, pentru ca eu să îi fac recenzie.

Dar mai important de atât, această carte a fost cu mult mai bună decât mă așteptam, astfel încât nu voi ezita nicio clipă în a-i da un rating maxim de cinci steluțe, ba i-aș da și mai mult dacă aș putea.

Cassandra James e de departe personajul pe care l-am îndrăgit cel mai mult în timpul pe care l-am petrecut citind această carte. E o femeie foarte puternică și sigură pe ea, care nu renunță niciodată la nimic, oricât de dificilă sau periculoasă ar putea deveni situația. Tatăl ei (de asemenea, șeful ei la firma de securitate James Security) o face liderul proiectului de securizare a fișierelor unei companii farmaceutice, care a descoperit un medicament revoluționar. Însă, deși a protejat baza de date de atacurile externe (ale hackerilor, de exemplu), formula e copiată pe un hard drive de unul dintre angajați - Allison. Tatăl ei, un bărbat foarte dur, îi dă cazul unui alt angajat, dându-i Cassandrăi „o vacanță”. Dar Cassandra nu renunță și începe să lucreze de una singură la caz. Curând descoperă că cineva de la NSA s-a infiltrat în servere și îl ia cu ea pe Nathan (un fost coleg de-al ei, de pe vremea când lucra pentru CIA) la sediul central NSA ca să afle de ce. Așa îl întâlnește pe Trevor Bauer, iar cei doi se îndrăgostesc la prima vedere. Ea își dă seama că el ascunde ceva, dar că nu are de-a face cu furtul formulei. Așa că după ce îl conduce pe Nathan la aeroport, ea merge acasă la Trevor și îi cere ajutorul la caz.

„Se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Privind în oglinda ochilor lui, găsi strălucirea unui profund simț al datoriei, respect și integritate. Era un risc imens, dar era gata să și-l asume. Dacă el ar fi fost de acord să o ajute, și-ar fi ținut garda sus și ochii atenți la orice mișcare a lui. Nu ar mai fi făcut greșeli.” (Traducere neoficială a citatului, făcută de mine)

Am uitat să menționez că îl urăsc pe acest Nathan, cu care Cassandra face oribila greșeală de a se culca, deși nu îl iubește în acest fel. Dar asta veți descoperi voi dacă citiți romanul (și vă recomand să o faceți). În fine, Trevor și prietenul lui, George, descoperă că Allison e în Paris. Cassandra e hotărâtă să recupereze hard drive-ul, dar e nevoită să-l ia pe Trevor cu ea (prețul pe care a promis că-l va plăti pentru ajutorul pe care el i l-a dat). Aici, lucrurile încep să o ia razna, dar nu vă pot spune exact de ce fără să stric farmecul cărții. Tot ce vă pot spune e că, în afara cazului, Cassandra și Trevor vor descoperi că sunt făcuți unul pentru altul. Și un anume capitol vă va face să roșiți, să zâmbiți și să le faceți galerie personajelor în gând.

„Ai avut dreptate. Mi-a fost teamă, dar acum nu îmi mai este. Te iubesc, Trevor. Crede-mă sau nu, te-am iubit de la primul „shite” pe care l-ai spus în fața mea.” (Traducere neoficială a citatului, făcută de mine)

Trevor este, de asemenea, un personaj foarte interesant. Provine dintr-o familie irlandeză, așa că să-mi imaginez accentul lui în timp ce citeam a fost pur și simplu... delicios. Așa tocilar cum e, l-am găsit simpatic, dar și amuzant.

Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această carte a fost descrierea intensă a sentimentelor personajelor, iar stilul RPG a fost cu siguranță un bonus, pentru că am reușit să aflu povestea din prisma punctelor de vedere ale diferitelor personaje. Fiecare capitol a avut o întorsătură de evenimente, care a făcut totul mai interesant și, mai important, m-a făcut pe mine să citesc pagini după pagini, fără să respir în anumite momente. Sfârșitul a fost ca o prăjiturică pentru sufletul meu, pentru că nu mă așteptam să se întâmple așa ceva atât de curând, dar am iubit toată cartea, de la prima pagină, la ultimele cuvinte. Așa că de-abia aștept să citesc al doilea volum. E un mister pentru mine de ce cartea asta nu e populară, pentru că e de departe mai bună decât tot ce am citit în ultima vreme. Așa că vă recomand să nu mai ezitați, și să o citiți și voi!