5 Followers
24 Following
adelacacovean

adelacacovean

Currently reading

Talonsphere
Saffron Bryant, Peter Koevari
The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Does My Goldfish Know Who I Am?: and hundreds more Big Questions from Little People answered by experts
David Attenborough, Sir, Miranda Hart, Gemma Elwin Harris, Brian Cox
The Night Circus
Erin Morgenstern
The Fellowship of the Ring
J.R.R. Tolkien

The Revenge of Praying Mantis

The Revenge of Praying Mantis - Jane Prowse

When I first read the description of "The Revenge of the Praying Mantis" by Jane Prowse, I thought the book would be a fun read and I added on my "to read" list. Soon after that, Jane announced me that her book is free to download on the series' site, and I jumped at the opportunity. Little did I know then how great the book would be, or that, in the next morning, I would win the second novel through Goodreads giveaways. As soon as I finished the book that I had been reading then, I started this first novel of Hattori Hachi's adventures and I was immediately hooked by the action.

I absolutely LOVE Asia, especially Japan, so I was thrilled to learn that Hattie, the protagonist, was half Japanese, and a big part of the book is based on Japanese culture and history. She could be a teenage girl like any other, but not with her mother secretly training her to be a ninja, testing how much she can hold her breath underwater, making her walk on thin surfaces at big heights and so on. But this so-called "little game" of theirs gets dangerous when her mother, Chiyoko, suddenly dissappears, and Hattie has to find out what happened to her, and figure out how to save her. She will discover who she and her mother really are, and learn how to be a ninja and fight, before the Kataki, lead by the Praying Mantis find and destroy her.

Hattie/Hachi was my favourite character, and not because she is the main one. I found her to be a very strong girl, despite her age, and her personality is  credible. She has moments when she is scared, and lost, like any child would be in that situation, but she is trying to overcome her fear and do what is best to save her mother. She is very loyal to her friends, and expects them to act the same.

Yazuki is a very interesting character too. Pretending to be just an old laundry lady, she is in fact the person who will train Hachi in ninjutsu. She is a true master of disguise, and will teach Hachi very valuable lessons, which can aply in both ninja and normal life. Some of these are widely known, some you will read for the first time...

"Anything can be a weapon in imaginative hands."

"When all else fails, when you hit a brick wall, let the enemy reveal themselves by giving them what they're looking for."

"Knowing when to leave requires training."

An idea that especially intrigues me is that anyone has an animus, a spirit that defines one as a person. '"But it can also mean “animosity” which is why the animal shadows only usually come out in confrontational situations. For centuries, Ninja have looked to the earth for inspiration in ways to live and fight. This is why you see us all giving off animal shadows. We each study the species that mean most to us. We each have an “Animus” that is unique...'"

But strength is not what matters in the ninja world. You can be a weak fighter and defeat your enemy if you are smart enough.

"Think about Praying Mantis. The deadliest ninja predator. Why isn't his animus a lion or a polar bear - two of the most successful killing machines in the animal kingdom? The answer is that these animals would not be right for him. Think how a praying mantis is invisible on a leaf, how they are carnivores who will devour their own species. The female will even eat her own partner once they've mated and, as hatchlings, their first meal is often one of their own siblings. These are the things that matter to Praying Mantis - and if you study his attributes, they are elements that will help you defeat him."

But don't think this book was all about fighting and life lessons! It's also a book about friendship, altruism, family and trust. Mad Dog is a character that will spice things up a little during Hachi's training. He is an orphan boy wrongly believed to have been involved in Chiyoko's dissappearence, and who is hiding in Yazuki's dojo and training to be a ninja too. Despite being not as skilled as Hachi, and having lots of invisible barriers to overcome, such as his fear of water and rats, he is determined to protect her at all cost. There's even a little bit of romance between them at the end, which makes me very curious how things will develop in the next novels.

All in all, I recommend this book to all of my reading friends, young adult lovers or not. You will find this book to be a little atypical for the YA genre, and in a good way.

P.S.: The book can be downloaded for free, on the series' site, here.

_____________________________________________

Când am citit prima dată descrierea cărţii "The Revenge of the Praying Mantis" (Răzbunarea călugăriţei) de Jane Prowse, m-am gândit că ar fi o lectură plăcută şi am adăugat-o în lista de cărţi pe care doream să le citesc. Curând după aceea, Jane m-a anunţat că pot să descarc gratuit cartea de pe site-ul seriei, aşa că nu am ratat oportunitatea. Nu ştiam eu pe atunci cât de grozavă era cartea, sau că, în dimineaţa următoare, voi câştiga cel de-al doilea volum, prin intermediul concursurilor de pe Goodreads. Imediat ce am terminat cartea pe care o citeam pe atunci, am început primul volum din aventurile lui Hattori Hachi şi acţiunea m-a captivat imediat.

Pur şi simplu ADOR Asia, mai ales Japonia, aşa că am fost încântată să aflu că Hattie, protagonista, e pe jumătate japoneză, şi că mare parte din carte e bazată pe cultura şi istoria Japoniei. Ea ar putea fi o adolescentă ca oricare alta, dar nu când mama ei o antrenează în secret să fie ninja, testând cât de mult timp îşi poate ţine respiraţia sub apă, făcând-o să meargă pe suprafeţe înguste la mari înălţimi şi aşa mai departe. Dar acest aşa-zis "joc" al lor devine periculor când mama ei, Chiyoko, dispare dintr-o dată, iar Hattie trebuie să afle ce i s-a întâmplat şi să-şi dea seama cum să o salveze. Va descoperi cine sunt ea şi mama ei cu adevărat şi va învăţa cum să fie ninja şi să lupte înainte ca gruparea Kataki, condusă de Călugăriţă, să o găsească şi să o distrugă.

Hattie/Hachi este personajul meu preferat, şi nu pentru că e cel principal. Mi s-a părut o fată foarte puternică, în ciuda vârstei ei, iar personalitatea pe care o are e credibilă. Are momente în care îi este frică şi se simte pierdută, cum ar fi orice copil în situaţia ei, dar încearcă să-şi învingă teama şi să facă ceea ce e bine pentru ca să-şi salveze mama. E foarte loială prietenilor ei, şi se aşteaptă ca şi ei să fie la fel.

Yazuki e şi ea un personaj foarte interesant. Prefăcându-se că e doar o spălătoreasă bătrână, ea este, de fapt, persoana care o va antrena pe Hachi în ninjutsu. Este o adevărată maestră a deghizării, şi o va învăţa pe Hachi lecţii foarte valoroase, care pot fi aplicate atât în viaţa de ninja, cât şi în cea normală. Unele din ele sunt foarte cunoscute, de unele veţi auzi pentru prima data...

"Orice poate fi o armă în mâinile celor cu imaginaţie."

"Când toate dau greş, când te izbeşti de un zid de cărămidă, lasă inamicii să se arate, dându-le ceea ce caută."

"E nevoie de antrenament ca să ştii când să pleci."

O idee care m-a intrigat în mod special este faptul că oricine are un animus, un spirit care îl defineşte ca persoană. "Dar înseamnă şi "animozitate", iar de aceea umbrele de animale se arată în confruntări. De secole, ninja au găsit în pământ inspiraţie pentru modul de viaţă şi de luptă. De aceea ne vezi pe toţi cu umbre de animale. Fiecare din noi studiază specia care înseamnă cel mai mult pentru noi. Fiecare avem un "animus" unic."

Dar forţa nu e ceea ce contează în lumea ninja. Poţi fi un luptător slab şi să-ţi învingi duşmanul dacă eşti suficient de isteţ.

"Gândeşte-te la Călugăriţă. Cel mai periculos prădător dintre ninja. De ce animusul lui nu e un leu sau un urs polar - două dintre cele mai de succes maşini de ucis din regatul animalelor? Răspunsul e că aceste animale nu ar fi potrivite pentru el. Gândeşte-te cum o călugăriţă e invizibilă pe o frunză, cum ele sunt carnivore care vor devora propria specie. Femela chiar îşi va mânca partenerul odată ce s-au împerecheat, iar, ca nou născuţi, prima lor masă va fi adesea fratele sau sora. Astea sunt lucrurile care contează pentru Călugăriţă - şi dacă îi studiezi însuşirile, acestea sunt elementele care te vor ajuta să-l învingi."

Dar să nu credeţi că această carte este numai despre bătăi şi lecţii de viaţă! Este şi o carte despre prietenie, altruism, familie şi încredere. Mad Dog e un personaj care va pipera puţin lucrurile în timpul antrenamentelor lui Hachi. El e un orfan despre care se crede în mod eronat că ar fi implicat în dispariţia lui Chiyoko, şi care se ascunde în dojo-ul lui Yazuki, antrenându-se şi el ca să fie ninja. Deşi nu este la fel de talentat ca Hachi şi are multe bariere invizibile de depăşit, cum ar fi frica de apă şi de şoareci, el e determinat să o protejeze pe aceasta cu orice preţ. Este şi puţin romantism între ei la sfârşitul cărţii, ceea ce mă face curioasă în legătură cu felul în care se vor dezvolta lucrurile în următoarele volume.

Una peste alta, recomand această carte tuturor prietenilor mei care citesc, iubitori de cărţi Young Adult sau nu. Veţi găsi că această carte e puţin atipică pentru genul YA, şi într-un sens pozitiv.

P.S.: Cartea poate fi descărcată gratuit pe site-ul seriei, aici.