5 Followers
23 Following
adelacacovean

adelacacovean

Currently reading

Talonsphere
Saffron Bryant, Peter Koevari
The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Does My Goldfish Know Who I Am?: and hundreds more Big Questions from Little People answered by experts
David Attenborough, Sir, Miranda Hart, Gemma Elwin Harris, Brian Cox
The Night Circus
Erin Morgenstern
The Fellowship of the Ring
J.R.R. Tolkien

Tangi's Teardrops: A Single Tear Will Change Everything...

Tangi's Teardrops: A Single Tear Will Change Everything... - Liz Grace Davis Originally published on my blog.

I requested an ebook copy from the author in exchange for an honest review

Bilingual Review: ENG / RO

vanilla-rating-3-stars

 

English

"Tangi's Teadrops", as you may have figured it out if you have read the book description, is an African version of Cinderella. While initially aimed at a younger audience, it is a pleasant read for anyone as long as it is viewed as a sweet modern fairytale.

The story itself is fantastic, but I had a few problems with the character's emotions and the way they were conveyed. It seemed to me that whenever Tangi was going through a very rough time or, on the contrary, very happy moments, she wasn't actually feeling anything. For instance, when her one and only friend is leaving the town, Tangi resigns herself too quickly. This is due to the fact that the author didn't put much emphasis on describing the characters' emotions, but prefered to focus on the dialogues. And it really is a pity, since Tangi is such a lovable character, with her courage and her willingness to save Rosevine at any cost. Tangi is the kind of girl that would do anything to be accepted and appreciated, even if that hurts her. Her strength is so inspirational throughout the book  that it will make your eyes watery.

"She would prove to everyone she could do everything. She wouldn't let her disability be an excuse, wouldn't give anyone reason to pity her."

In the fist half of the book, the action takes place in our world, and it has been refreshing and intriguing to find out about how life is like for African children and their families, about their habits, homes and schools, while in the second half, Tangi finds herself in Rosevine.

"The reason you're being treated so badly is because you don't belong in Mimbeye. As long as you're there, you'll experience pain. If you want to escape it, you should come where you belong."

Now Rosevine is the world where Tangi's mother came from, which explains why she never felt she belonged.And while I loved the way this world is described, there were a few clichés that bothered me. Ideas like "follow the rainbow to get there" or giant birds used as a means of transport would have probably amazed me when I was nine, but not now. They reminded me of those fairytale-based Barbie movies that I used to watch when I was little. Rosevine is a world that was constructed in a way that was oh-so-convenient for the story development.

"There are around ten thousand rose species in Rosevine. About half of them can be eaten."

It is explained that they should only be consumed during celebrations hosted by the king and queen, where all Roseviens will share them, but if eaten at private occasions, they can cause illness. Oh, Tangi, but of course you and the prince can consume them privately several times, because you are from the royal family and the illness won't touch you! This is exactly the kind of things that I hate to find in a book.

Luckilly, there are many other things I enjoyed in "Tangi's Teardrops". One of them is the magic system. If you wish for something and imagine it in your head, it can happen. You would think that any people would take advantage of that and not lift a finger anymore. But this is not the case. As the prince says:

"It won't be the same. Just because we have the choice of having anything we want without having to lift a finger, we don't have to take the shortcut. As you've seen, we enjoy doing most of the things by ourselves. Food cooked or a house built by hand is more precious."

Again, very inspiring, and I must tell you I have highlighted many phrases like this one, a thing which doesn't happen often. So here are a few quotes I particularly loved:

"I need a friend and you seemed nicest. I think you and I can have more fun than those fake people on the other side."

"I'm here to help you. You deserve more than this world will ever offer you."

"She would also be creating her own bridal bouquet. She wanted to feel the fragility and softness of each petal. And to make the single flowers stronger than they'd been separately. Just as she was stronger now, together with people who loved and accepted her."

"Tangi's Teardrops" is a story about a journey each of us has to take at some point: the journey to find our place in the world. I recommend it to children and anyone who loves an inspirational story in the form of a fairytale.

_________________________________________

Română

"Tangi's Teadrops", aşa cum poate v-aţi dat seama din descrierea cărţii, este o versiune africană a Cenuşăresei. Deşi destinată unui public mai tânăr, e o lectură plăcută pentru oricine, atâta timp cât e privită ca un basm modern şi simpatic.

Povestea în sine a fantastică, dar am avut ceva probleme cu sentimentele personajelor şi modul în care erau prezentate. Mi s-a părut că de fiecare dată când Tangi trecea printr-o perioadă grea sau, din contră, prin momente foarte fericite, nu simţea de fapt nimic. De exemplu, când singura ei prietenă părăseşte oraşul, Tangi se resemnează prea repede. Asta se datorează faptului că autoarea nu pune mult accent pe descrierea sentimentelor personajelor, ci preferă să se concentreze asupra dialogurilor. Şi chiar e păcat, pentru că Tangi e un personaj uşor de îndrăgit, cu curajul ei şi voinţa de a salva Rosevine cu orice preţ. Puterea ei este atât de motivantă de-a lungul cărţii, încât vi se vor umezi ochii.

"Le va dovedi tuturor că poate face orice. Nu va lăsa invaliditatea ei să-i servească drept scuză, nu va da nimănui motiv să-i fie milă de ea.

În prima jumătate a cărţii, acţiunea are lor în lumea noastră, şi a fost înviorător şi interesant să aflu cum e viaţa pentru copiii africani şi familiile lor, să aflu despre obiceiurile, casele şi şcolile lor, în timp ce în a doua jumătate, Tangi ajunge în Rosevine.

"Motivul pentru care eşti tratată atât de rău este pentru că locul tău nu e în Mimbeye. Atâta timp cât eşti acolo, vei avea parte de suferinţă. Dacă vrei să scapi de ea, ar trebui să vii în locul de care aparţii."

Rosevine e lumea din care a venit mama lui Tangi, astfel explicându-se de ce ea nu s-a simţit niciodată la locul ei. Şi deşi mi-a plăcut felul în care această lume e descrisă, au fost câteva clişee care m-au deranjat. Idei precum "urmează curcubeul ca să ajungi acolo" sau păsările uriaşe folosite ca mijloc de transport probabil m-ar fi uimit când aveam nouă ani, dar nu şi acum. Mi-au amintit de filmele cu Barbie bazate pe poveşti la care mă uitam când eram mică. Rosevine e o lume construită în aşa fel încât totul să fie convenabil pentru dezvoltarea poveştii.

"Sunt în jur de zece mii de specii de trandafir în Rosevine. Cam jumătate din ele pot fi mâncate."

Ni se explică faptul că trebuie să fie consumate doar în timpul serbărilor ţinute de rege şi regină, unde toţi rosevienii se vor bucura de ele, dar dacă sunt mâncate în particular, pot provoca boli. O, Tangi, dar desigur că tu şi prinţul le puteţi consuma doar voi de câteva ori, doar sunteţi din familia regală şi nu se prind bolile de voi! Acestea sunt exact genul de lucruri pe care mă enervează să le întâmpin în cărţi.

Din fericire, sunt multe alte lucruri care mi-au plăcut la "Tangi's Teadrops". Unul din ele e sistemul de magie. Dacă îţi doreşti ceva şi ti-l imaginezi, se poate adeveri. Ai crede că oamenii ar profita de asta şi nu ar mai munci deloc. Dar nu e cazul aici. Aşa cum spune prinţul:

"Nu va fi la fel. Doar fiindcă putem alege să avem tot ce vrem fără să ridicăm un deget, nu trebuie să alegem calea uşoară. Aşa cum ai văzut, ne place să gătim. Mâncarea şi casele făcute prin munca noastră sunt mai preţioase."

Din nou, foarte motivant, şi trebuie să vă spun că am subliniat multe fraze ca aceasta, lucru ce nu-l fac prea des. Iată câteva citate care mi-au plăcut în mod special:

"Am nevoie de o prietenă şi tu pari cea mai drăguţă. Cred că noi două ne putem distra mai bine decât oamenii aceia falşi de acolo."

"Am venit să te ajut. Meriţi mai mult decât îţi poate oferi vreodată lumea aceasta."

"Îşi va crea propriul buchet de mireasă. Voia să simtă fragilitatea şi moliciunea fiecărei petale. Şi să facă florile să fie mai puternice decât ar fi fost luate separat. Aşa cum era ea mai puternică acum, împreună cu oamenii care o iubeau şi o acceptau."

"Tangi's Teadrops" e o poveste despre călătoria pe care fiecare dintre noi trebuie să o facă la un moment dat: călătoria prin care ne căutăm locul în lume. O recomand copiilor şi celor care îndrăgesc poveştile motivaţionale în formă de basm.

semnatura